Kanada – Opublikowanie nowych limitów ekspozycji na fale radiowe – marzec 2015


Kanadyjskie ministerstwo zdrowia opublikowało najnowsze limity dotyczące ekspozycji człowieka na działanie energii fal elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej

6. artykuł kodeksu bezpieczeństwa (CS6): poprawki i publikacja. CS6 to przegląd wytycznych kanadyjskiego ministerstwa zdrowia dotyczących limitów ekspozycji na działanie pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej.

Ta wersja kodeksu wyznacza nieco bardziej restrykcyjne poziomy referencyjne dla niektórych zakresów częstotliwości. Jest to spowodowane z jednej strony rozwojem dozymetrii, z drugiej natomiast chęcią ujednolicenia ich z poziomami wyznaczonymi przez ICNIRP (Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym)”.
Ta wersja kodeksu wyznacza nieco bardziej restrykcyjne poziomy referencyjne dla niektórych zakresów częstotliwości. Ma to na celu zapewnienie marginesów bezpieczeństwa oraz, co za tym idzie, zapewnienie wszystkim Kanadyjczykom, w tym noworodkom i dzieciom, odpowiedniej ochrony”, zaznacza kanadyjskie ministerstwo zdrowia.

Więcej informacji