Kanada – Boli publikované nové limity na vystavenie rádiovému vlneniu – marec 2015


Ministerstvo zdravotníctva Kanady (Santé Canada) zverejnilo nové limity na vystavenie ľudského organizmu rádiofrekvenčnej elektromagnetickej energii

Bol zverejnený revidovaný bezpečnostný predpis 6 (CS6). CS6 je zbierka usmernení kanadského ministerstva zdravotníctva, ktoré sa týkajú vystavenia rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam.

„V tejto verzii predpisu sa v určitých frekvenčných rozsahoch uvádzajú o niečo striktnejšie referenčné úrovne, buď z dôvodu najnovšieho pokroku v oblasti dozimetrie, alebo preto, aby došlo k harmonizácii s úrovňami, ktoré uvádza komisia ICNIRP.
„V tejto verzii predpisu sa v určitých frekvenčných rozsahoch uvádzajú o niečo striktnejšie úrovne, aby bola zabezpečená ešte väčšia bezpečnostná rezerva a aby sa ochránili všetci Kanaďania, predovšetkým novorodenci a deti“ udáva ministerstvo zdravotníctva.

ďalšie informácie