Na początku czerwca 2014 r., w prasie międzynarodowej ukazała się publikacja przedstawiająca 10 badań na temat wpływu telefonów komórkowych, na jakość spermy.


Na początku czerwca 2014 r., w prasie międzynarodowej ukazała się publikacja przedstawiająca 10 badań na temat wpływu telefonów komórkowych, na jakość spermy.

Publikacja (metaanaliza) przedstawia różnorodne badania dotyczące 1492 próbek spermy. Badania te wskazują 8-9% spadek ruchliwości i żywotności plemników pod wpływem telefonów komórkowych. Zaledwie 4 badania zostały przeprowadzone in vivo i żadne nie podaje szczegółów, co do intensywności narażenia na telefony komórkowe.

Należy zauważyć, że żywotność i ruchliwość plemników jest różnorodna i jak pokazali badaczy z Uniwersytetu w Sheffield: zmniejsza się w miesiącach letnich, po spożyciu konopi (Cannabis Sativa, L.) i po stosunku. Nie przeprowadzono żadnych badań epidemiologicznych na temat płodności. Dr. Pacey z Uniwersytetu w Sheffield, który badał ponad 2000 próbek spermy odnosi się do publikacji bardzo krytycznie, a po bardzo optymistycznych opiniach wyrażonych przez francuskie (ANSES), australijskie (ARPANSA) i szwedzkie (SSI) władze sanitarne, stwierdził: “There have been some crazy and alarming headlines on this subject. In my opinion, the studies undertaken to date have been somewhat limited.” Zdaniem Dr Pacey należy przeprowadzić na ten temat dobrze przygotowane badania epidemiologiczne. “Until that time, I will be continuing to keep my iPhone in my trouser pocket”.

więcej informacji:

  1. Przegląd JA Adams (opens in a new window)
  2. Badanie Pacey (opens in a new window)
  3. Punkt widzenia GSMa (opens in a new window)