Štúdie o kvalite spermií a mobilných telefónoch – jún 2014


Začiatkom júna bola medzinárodne zverejnená zbierka desiatich štúdií o kvalite spermií a vystavení mobilným telefónom.

Táto zbierka, ktorá sa prezentuje ako metaanalýza, no v skutočnosti je zoskupením veľmi rôznorodých štúdií, je založená na 1 492 vzorkách.
Poukazuje na zhoršenie mobility a životnosti spermií po vystavení mobilnému telefónu o 8 až 9 %.
Iba štyri štúdie boli uskutočnené in-vivo a žiadne vystavenie mobilnému telefónu nie je kvantitatívne spresnené.

Treba podotknúť, že životnosť a mobilita spermií sú spontánne veľmi variabilné. Autori z Univerzity v Sheffielde dokázali, že k zhoršeniu dochádza v letných mesiacoch, po vstrebaní marihuany a po pohlavnom styku.

Nebola uskutočnená žiadna epidemiologická štúdia o plodnosti mužov.
Doktor Pacey z Univerzity v Sheffielde, ktorý preskúmal vyše 2 000 vzoriek spermií, je k tejto publikácii veľmi kritický a po tom, ako ho podporili aj stanoviská zdravotníckych úradov vo Francúzsku (ANSES), v Austrálii (ARPANSA) a vo Švédsku (SSI), vyhlásil: „Na túto tému sme si prečítali šialené a znepokojujúce novinové titulky. Podľa môjho názoru boli uskutočnené štúdie do istej miery limitované.“
Podľa doktora Paceyho sú potrebné dobre navrhnuté epidemiologické štúdie. „Dovtedy budem svoj iPhone aj naďalej nosiť vo vrecku nohavíc.“

ďalšie informácie: