Nie ma zagrożenia dla zdrowia poniżej aktualnych wartości odniesienia – Listopad 2017


Raport na temat zdrowia środowiskowego przygotowany przez szwedzką Agencję zdrowia publicznego stwierdza odnośnie do pól elektromagnetycznych brak jakiegokolwiek naukowego dowodu, że wystawienie na częstotliwości radiowe niższe od aktualnych wartości odniesienia stanowiłoby zagrożenie dla zdrowia. Raport uściśla także, że w związku z tym, iż technologia bezprzewodowa jest jeszcze stosunkowo młoda, badania nad nią powinny być kontynuowane.

W angielskim streszczeniu wspomina się o polach elektromagnetycznych w odniesieniu do częstotliwości radiowych :

„Odsetek ludności wystawionej na pola o słabej częstotliwości  radiowej znacząco zwiększył się w stosunku do lat 1990, głównie z powodu wzrastającego użytkowania telefonów komórkowych.  W AZŚ* 15,97% zapytanych osób deklarowało posługiwanie się telefonem komórkowym. Nie ma jednak żadnego naukowego dowodu na to, że wystawienie na pola częstotliwości radiowej niższej od aktualnych wartości odniesienia związane jest z powstaniem zagrożenia dla zdrowia”.