Norwegia: uspokajające wyniki dużego prospektywnego badania kohortowego na temat użytkowania telefonów komórkowych przez kobiety w ciąży – wrzesień 2017


Użytkowanie telefonu komórkowego podczas ciąży to problem dotyczący zdrowia publicznego. W tym badaniu zbadano związek między użytkowaniem telefonów komórkowych przez kobiety w ciąży, a językiem, komunikacją i umiejętnościami ruchowymi dziecka w wieku 3 i 5 lat.

Metodologia: 

Niniejsze prospektywne badanie obejmuje 45 389 par matka-dziecko, uczestników MoBa, rekrutowanych w połowie ciąży w latach 1999-2008. Częstotliwość korzystania z telefonu komórkowego przez matkę we wczesnej ciąży a językiem ojczystym, umiejętnościami komunikacyjnymi i motorycznymi dziecka w wieku 3 i 5 lat zostały ocenione za pomocą ankiet. Autorzy podsumowują:

« Po raz pierwszy odnotowaliśmy korzystny związek między użytkowaniem telefonu komórkowego przez kobiety w ciąży, a rozwojem neurologicznym dziecka w ramach dużego prospektywnego badania kohortowego. Ograniczenia występujące często w badaniach obserwacyjnych, w tym niemierzalne zmienne zakłócające, są prawdopodobnym wyjaśnieniem tego związku. Niemniej jednak, nasze odkrycia dostarczają dowodów, że ekspozycja na pole elektromagnetyczne-częstotliwości radiowe z telefonu komórkowego podczas ciąży nie jest związana z niekorzystnym rozwojem neurologicznym u potomstwa w wieku 3 lub 5 lat ».

Zalecenia Orange dotyczące korzystania z urządzeń mobilnych