Nowa Zelandia – międzyagencyjny komitet powołany do stworzenia odpowiedniej polityki w zakresie pól elektromagnetycznych – maj 2015


Minister zdrowia Nowej Zelandii powołał międzyagencyjny komitet, którego zadaniem było przeanalizowanie badania dotyczącego wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie.

Raport obejmuje głównie informacje na temat fal radiowych. Oto ogólne wnioski komitetu: „Od roku 2004, kiedy powstał ostatni raport komitetu, opublikowano wyniki wielu badań. Jednak żadne z nich nie sprawiło, że powinniśmy uaktualnić naszą politykę i wytyczne w tej sprawie. ”.

Cała sekcja raportu została poświęcona tematowi nadwrażliwości elektromagnetycznej.
Eksperci zaznaczają, że „wnioski z ostatnich przeglądów badań wskazują na to, że osoby, które uważają się za nad wyraz wrażliwe na działanie pól elektromagnetycznych nie są tak naprawdę w stanie wykryć obecności takich pól, a występowanie objawów wydaje się być niezależne od ekspozycji na nie”.
Wnioskują zatem, że ostatnie badania „nie potwierdzają związku pomiędzy polami elektromagnetycznymi a rozwojem objawów [związanych z ] EHS”.

Załącznik do dokumentu poświęcony jest raportowi BioInitiative. Podkreśla się w nim, że „wiele organizacji naukowych oraz związanych z ochroną zdrowia analizowało raport BioInitiative, zwracając uwagę na pewne niedociągnięcia, które podważają jego wiarygodność”. Wśród takich niedociągnięć członkowie komitetu wymieniają m.in. wybiórcze traktowanie badań i praktyczny brak odwołań do prac, które skłaniają do wniosków sprzecznych z tymi, które wyciągają autorzy raportu BioInitiative.

Bibliografia: