Nový Zéland – Medziagentúrny výbor považuje opatrenia súvisiace s elektromagnetickými poľami za primerané – máj 2015


Ministerstvo zdravotníctva Nového Zélandu zriadilo medziagentúrny výbor, ktorého úlohou je bilancovať výskum súvisiaci s vplyvmi elektromagnetických polí na zdravie.

Táto správa je zameraná najmä na rádiové frekvencie. Výbor vo všeobecnosti konštatuje: „Od roku 2004, keď bola ministrom predložená posledná správa, bolo publikovaných veľa nových výskumov, žiaden z nich však nepodnietil výbor k názoru, že by bolo potrebné revidovať aktuálne opatrenia a odporúčania.“

V jednej sekcii správy sa výbor zameral na elektromagnetickú hypersenzitivitu.
Podľa odborníkov „nedávno zhromaždené štúdie vždy prichádzajú k záveru, že osoby, ktoré sú považované za nezvyčajne citlivé voči elektromagnetickým poliam, tieto polia nedokážu lokalizovať a zdá sa, že prejavy príznakov nesúvisia s vystavením.“
Na záver dodávajú, že nedávne štúdie „nepotvrdzujú vplyv elektromagnetických polí na vznik príznakov [súvisiacich s] EHS.“

Príloha je venovaná správe skupiny BioInitiative. Uvádza sa v nej, že „správu preštudovali viaceré zdravotnícke a vedecké organizácie a zistili určitý počet nedostatkov, ktoré ju spochybňujú“. Výbor si všimol najmä selektívne používanie štúdií a málo, respektívne žiadne zmienky o prácach, ktoré prezentujú iný uhol pohľadu a závery ako práca skupiny BioInitiative.

Bibliografické odkazy: