Opinia Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) – luty 2015


Nie ma związku pomiędzy ekspozycją na fale radiowe a problemami zdrowotnymi

Jak czytamy w opublikowanej dzisiaj opinii Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) na temat potencjalnego wpływu ekspozycji na pole elektromagnetyczne na zdrowie ludzkie, „najnowsze wyniki badań naukowych wskazują na to, że jeśli ekspozycja na fale radiowe mieści się w granicach ustalonych norm, nie ma ona szkodliwego wpływu na zdrowie ludzkie”.

Ogólnie rzecz biorąc, według komitetu SCENIHR badania epidemiologiczne na temat ekspozycji na działanie pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej nie wskazują na to, aby ekspozycja ta zwiększała ryzyko wystąpienia guzów mózgu. Badania nie wskazują również na zwiększone ryzyko wystąpienia innych nowotworów głowy lub szyi. 

Wcześniejsze badania sugerowały, że pola elektromagnetyczne mogą zwiększać ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera. Jednak według komitetu SCENIHR „najnowsze doniesienia na ten temat nie potwierdziły związku”.

Jeśli chodzi o nadwrażliwość elektromagnetyczną (EHS), Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) stwierdził, że badania regularnie wykazują brak związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy objawami zgłaszanymi przez pacjentów a ekspozycją na działanie pól elektromagnetycznych.

Wydana dziś opinia stanowi aktualizację wcześniejszych dokumentów komitetu w sprawie pól elektromagnetycznych z 19 stycznia i 6 lipca 2009 r. W najnowszej publikacji wzięto pod uwagę ostatnie badania naukowe, w tym ponad 700 badań, których wyniki przedstawiono od 2008 r.