kluczowa rola anten


Anteny są kluczowe dla telefonii komórkowej. Są one rozmieszczane w terenie w celu zapewnienia stałego, niewidocznego połączenia, które pozwala użytkownikom komunikować się na odległość. Sieć anten umożliwia użytkownikom przemieszczanie się bez utraty sygnału oraz sprawia, że są oni dostępni bez względu na to, gdzie się znajdują.

W sieciach telefonii komórkowej anteny (stacje bazowe)  nadają oraz odbierają fale radiowe, które przenoszą informacje na danym obszarze. Telefony komórkowe nie mogłyby prawidłowo funkcjonować bez stacji bazowych, zupełnie tak jak radiowe i telewizyjne anteny nadawcze działają dzięki własnym systemom transmisyjnym. Rozbudowa sieci stacji bazowych spełnia dwa cele: zapewnienie jak największego możliwego pokrycia geograficznego oraz utrzymanie odpowiedniego zagęszczenia sieci anten nadawczo- odbiorczych pozwalających obsłużyć wszystkie połączenia realizowane w danym czasie.

Biorąc pod uwagę sposób rozprzestrzeniania się fal radiowych, anteny są zazwyczaj umieszczane na znacznej wysokości, np. na dachach budynków lub wieżach. Emitowany przez anteny sygnał rozchodzi się niemal poziomo (zupełnie jak światło latarni morskiej ) i dociera do ziemi dopiero po ok. 50-200 metrach, w zależności od wysokości anteny. Ponadto im dalej od anteny, tym słabszy sygnał.

różne rodzaje anten
są zazwyczaj stosowane w dużych komórkach. Są one w stanie obsłużyć znaczną liczbę jednoczesnych połączeń, ale posiadają kąt promieniowania 120° w poziomie. Dlatego też, aby pokryć obszar 360°, na jednym maszcie lub dachu budynku przeważnie umieszcza się trzy takie anteny.

 • Anteny dookólne są wykorzystywane w mniejszych komórkach. Umieszcza się je na fasadach budynków i innych obiektach miejskich w gęsto zaludnionym terenie, o znacznej liczbie połączeń (stacje kolejowe, lotniska, centra handlowe itd.). Jak wskazuje nazwa, fale emitowane przez tego typu anteny rozchodzą się we wszystkich kierunkach w poziomie.
 • Ponadto stosuje się małych rozmiarów anteny wewnętrzne o mocy nadawanej wynoszącej kilka miliwatów oraz zasięgu kilku metrów. Mogą być one umieszczane na ścianach i sufitach, służąc jako przekaźnik lub punkt dostępowy Wi-Fi wewnątrz lub w otoczeniu budynków użyteczności publicznej (hotele, biura, stacje kolejowe itd.).

 

 • Anteny massive MIMO – “Multi-Input Multi-Output” umożliwiają dostęp do szerokich pasm częstotliwości, zapewniając dużą przepustowość. Stosowana w ich przypadku technologia „agile”, dzięki wielopunktowej architekturze, będzie miała zdolność kierowania strumieni danych do wielu mobilnych urządzeń końcowych. Anteny będą dzięki temu rozwiązaniu lepiej kierować sygnał do użytkownika, dostosowując ten kierunek w miarę jego przemieszczania się, zupełnie jak w przypadku aktora oświetlanego reflektorem o wyraźniejszej jasności.

  Umożliwiają one w szczególności:
  • ograniczenie zużycia energii elektrycznej
  • obsługę większej liczby użytkowników i zwiększenie przepustowości
  • znaczną poprawę jakości sygnału kierowanego do użytkownika przy jednoczesnym ograniczeniu niepotrzebnej emisji w najbliższym otoczeniu.

 

 • Dodatkowo na ścianach i sufitach można instalować małe anteny o mocy kilkudziesięciu miliwatów i zasięgu kilku metrów, które będą pełniły rolę wzmacniaczy sygnału lub punktów dostępowych Wi-Fi wewnątrz lub wokół budynków (hotele, biura, dworce…) i elementów małej architektury miejskiej (wiaty przystankowe, tablice reklamowe).

 

Aby dowiedzieć się, gdzie na danym terenie umieszczone są anteny, wystarczy skontaktować się z odpowiednim operatorem telefonii komórkowej. W niektórych krajach władze dysponują aktualnymi, dostępnymi publicznie mapami rozmieszczenia anten.