Przegląd ostatnich opinii organów sanitarnych i naukowych grup eksperckich dotyczących fal radiowych – wrzesień 2014


W latach 2008-2014 35 grup ekspertów i przedstawicieli organów sanitarnych publikowało swoje opinie na temat wpływu fal radiowych na zdrowie.

W przeważającej większości autorzy tych publikacji stwierdzają, że nie ma dowodów, jakoby ekspozycja człowieka na działanie różnych urządzeń komunikacyjnych czy stacji bazowych miała zwiększać ryzyko biologiczne lub zdrowotne.

Ponieważ nie istnieją odpowiednie badania skupiające się na długofalowych skutkach ekspozycji dotyczące nowotworów i chorób neurologicznych, praktycznie wszystkie publikowane ostatnio raporty zalecają ostrożność i ograniczanie ekspozycji poprzez skracanie czasu rozmów przez telefon czy wykorzystanie zestawów słuchawkowych.

Rodzice są natomiast informowani o tym, że używanie telefonów przez dzieci powinno zostać ograniczone do minimum.

Zalecenia te zostały wprowadzone po tym, jak Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zaklasyfikowała fale radiowe jako możliwy czynnik rakotwórczy (2B).

Niektóre raporty wskazują na wzrost liczby wypadków samochodowych, zaznaczając jednocześnie, że telefony komórkowe pełnią ważną rolę w komunikacji w nagłych wypadkach…

Więcej informacji