Raport Światowej Organizacji Zdrowia z 2014 r. na temat nowotworów – luty 2014


Fragmenty opublikowane on-line przez GSMA)
Światowa Organizacja Zdrowia spodziewa się w dwudziestu najbliższych latach wzrostu zachorowań na nowotwory o 70%.
Liczba odnotowywanych przypadków zmieni się z 14 milionów osób rocznie (w 2012 roku) do 25 milionów.

Najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn jest rak płuc (16,7% przypadków i 23,6% zgonów), zaś u kobiet nowotwór piersi (25,2% przypadków i 14,7% zgonów).
Kolejne pod względem liczby zachorowań są nowotwory jelita i prostaty.
Jeśli chodzi o nowotwory głowy i szyi, WHO stwierdza:
„Najważniejszymi przyczynami nowotworów głowy i szyi są alkohol i papierosy. Ekspozycja na te czynniki odpowiada za mniej więcej 80% tych nowotworów ”.
„ Nie znaleziono żadnego rzeczywistego związku między korzystaniem z telefonów komórkowych a nowotworami złośliwymi mózgu ”.
„ Zaobserwowano związek pomiędzy intensywnym korzystaniem z telefonów komórkowych a niektórymi nowotworami złośliwymi mózgu, ale sposób interpretacji tej zależności przyczynowo-skutkowej budzi kontrowersje…”
„Wiele badań dotyczących ekspozycji pracowników na działanie pól elektromagnetycznych z fal radiowych nie wykazało rzeczywistych związków ”.
„W przypadku glejaków odnotowanych w bazach danych w krajach nordyckich i USA wyklucza się jakikolwiek znaczący wzrost powiązany z telefonią komórkową. Nie znaleziono żadnego związku między telefonami komórkowymi a innymi nowotworami złośliwymi ”.
„Badania epidemiologiczne prospektywne z dokładniejszą oceną ekspozycji są w toku; skupiają się one na możliwych skutkach korzystania z telefonów komórkowych przez małe dzieci”.