Svetová správa o rakovine 2014 od WHO organizácie – február 2014


(Úryvky zverejnilo na internete združenie GSMA)
WHO očakáva v nasledujúcich dvadsiatich rokoch zvýšenie počtu prípadov rakoviny o 70 %.
Počet prípadov sa zvýši zo 14 miliónov v roku 2012 na 25 miliónov.

Najbežnejším druhom rakoviny u mužov je rakovina pľúc (16,7 % prípadov a 23,6 % úmrtí) a u žien rakovina prsníka (25,2 % prípadov a 14,7 % úmrtí).
Nasleduje hrubé črevo a prostata.
V súvislosti s nádormi hlavy a krku WHO pokračuje:
„Hlavnými príčinami rakoviny hlavy a krku sú alkohol a tabak. Za tieto druhy rakoviny je v 80 % prípadov zodpovedné práve vystavenie týmto činiteľom.“
„Nebola zistená žiadna reálna súvislosť medzi používaním mobilného telefónu a mozgovými nádormi.“
„Súvislosť medzi intenzívnym používaním mobilného telefónu a určitými prípadmi mozgovej rakoviny síce bola zaznamenaná, no výklad príčinnej súvislosti je sporný…“
„Vo viacerých štúdiách o vystavení zamestnancov elektromagnetickým poliam reálna súvislosť dokázaná nebola.“
„Výskyt gliómu v databázach severských krajín a Spojených štátov úplne vylučuje výrazný nárast spôsobený mobilnými telefónmi. Nebola zistená ani žiadna súvislosť medzi používaním mobilného telefónu a inými typmi rakoviny.“
„Prebiehajú perspektívne epidemiologické štúdie s presnejším odhadom vystavenia zamerané na možné vplyvy používania mobilného telefónu malými deťmi“