zasięg i jakość


Dzięki upowszechnieniu telefonii mobilnej sieci komórkowe stały się strategicznym elementem infrastruktury mającym znaczenie dla gospodarki wielu krajów. Dlatego też ich rozbudowa stała się przedmiotem polityki państwa oraz regulacji. Mają one zapewnić dostęp każdemu użytkownikowi do usług telefonii komórkowej.

Warunki związane z rozbudową sieci telefonii komórkowej różnią się w zależności od kraju oraz koncesji udzielanych przez odpowiednie władze, liczby i zagęszczenia ludności, terytorium objętego zasięgiem, a nawet rodzaju świadczonych usług.

wyzwania związane z rozbudową sieci
Oprócz spełnienia podanych wymagań operator musi także zadbać o optymalną rozbudowę sieci, biorąc pod uwagę kilka kwestii. Sieć stacji bazowych musi być na tyle duża, aby obejmować  zasięgiem jak największą liczbę potencjalnych użytkowników. Musi być ona także zaprojektowana z uwzględnieniem wpływu przeszkód terenowych wpływających na rozchodzenie się fal radiowych: zróżnicowanie terenu, materiały blokujące lub tłumiące sygnał, tunele itd.

Oprócz tego rozmieszczenie anten musi być na tyle gęste, aby móc sprostać obciążeniu sieci w godzinach szczytu, gwarantując użytkownikom optymalną jakość sygnału. Dlatego też komórki stacji bazowych są zazwyczaj bardzo duże na obszarach wiejskich oraz znacznie mniejsze i liczniejsze w miastach o znacznym zagęszczeniu ludności i większym obciążeniu sieci.

W miastach – w strefach, gdzie występuje słaby zasięg, dodajemy małe anteny (montowane np. na wiatach przystankowych). Te niewielkie anteny są instalacjami radiowymi o znacznie mniejszych rozmiarach, które mogą uzupełniać działanie większych instalacji radiowych w celu polepszenia zasięgu, zwiększenia przepustowości sieci bezprzewodowej, obsługi nowych usług i poprawy komfortu użytkowania.

Polepszają one zasięg w poszczególnych strefach i umożliwiają zmniejszenie narażenia użytkowników, ograniczając moc emisyjną telefonów komórkowych znajdujących się niedaleko punktów dostępowych.

zwiększenie odległości pomiędzy antenami? nie jest to dobry pomysł…

Rozmieszczenie stacji bazowych w niewielkiej odległości pozwala użytkownikom uzyskać dobrą jakość połączenia przy niskim zużyciu energii przez telefon komórkowy.  Oddalenie stacji na znaczne odległości stwarza natomiast konieczność zwiększenia:

  • wysokości masztów w celu zapewnienia odpowiedniego zasięgu na dużym obszarze, dodatkowo poruszając problem wkomponowania masztów i anten w krajobraz;
  • mocy emitowanej z anten w celu umożliwienia komunikacji użytkownikom znajdującym się dalej od stacji bazowej;
  • mocy emitowanej z telefonów komórkowych, aby mogły one dostarczać do odległej stacji bazowej sygnał zwrotny o wystarczającej mocy.