vlny v domácnosti


v každodennom živote ich už ani nevnímame

Vrátite sa domov a jednoduchým stlačením vypínača zažnete svetlo. A je to! Už teraz ste v kontakte s vlnami. Väčšie či menšie elektromagnetické polia v skutočnosti generujú všetky elektronické a elektrické spotrebiče bežne používané v domácnosti. Akému vlneniu sme teda reálne vystavení doma?