správne použitie vášho mobilu


Niektoré zdravotnícke orgány, napríklad Svetová zdravotnícka organizácia, a viaceré orgány verejnej správy zverejňujú rady na zmenšenie vystavenia vlneniu a podporu používania mobilu za optimálnych bezpečnostných podmienok.

používateľské odporúčania na zníženie vystavenia rádiovému vlneniu:

1. Pri telefonovaní používajte slúchadlo s mikrofónom (alebo súpravu hands-free). Zníži sa vďaka tomu vystavenie hlavy rádiovému vlneniu. Vždy, keď používate slúchadlo s mikrofónom alebo slúchadlá, dávajte pozor na svoje okolie (priechody pre chodcov, potenciálne nebezpečné miesta…).

2. Mobilné zariadenie používajte tam, kde máte dobrý signál. Zariadenie automaticky upravuje výkon vysielania vzhľadom na rádiové signály, ktoré prijíma zo siete vášho operátora. Dobrú kvalitu signálu máte vtedy, keď sa na obrazovke telefónu zobrazujú štyri čiarky alebo päť čiarok. V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností to nie je samozrejmosťou, najmä v podzemných garážach, vo výťahoch, vlaku či v aute alebo jednoducho v oblastiach s nedostatočným pokrytím siete, teda ďaleko od základnej stanice mobilného operátora.
Ak máte dobrý signál, predlžuje sa tým navyše životnosť batérie vášho telefónu.

3. V mobilnom telefóne používajte funkcie správ SMS alebo internet. Pri ich používaní je potrebné, aby ste sa pozerali na obrazovku mobilného telefónu a aparát mali ďaleko od hlavy a trupu, čím sa znižuje vystavenie vlneniu.

4. Či slúchadlo používate, alebo nie, mobilný telefón ani iné mobilné zariadenie nesmie byť v blízkosti brucha tehotných žien ani spodnej časti brucha adolescentov.

5. Rodičom, ktorí chcú dať svojim malým či dospievajúcim deťom k dispozícii mobilný telefón, zdravotnícke orgány preventívne odporúčajú, aby deti povzbudzovali používať ho s mierou a informovali ich o uvedených používateľských a bezpečnostných odporúčaniach.

bezpečnostné opatrenia pre používateľov mobilu a pre ľudí v ich blízkosti:

6. Mobilný telefón nepoužívajte počas šoférovania, a to ani v prípade, že používate súpravu hands-free. Používanie mobilu pri šoférovaní je nebezpečné a predstavuje existujúci faktor závažných dopravných nehôd, ktoré vznikajú najmä preto, že vodiča rozptyľuje rozhovor alebo iné používanie telefónu (SMS, mobilný internet…).

7. Mobil majte aspoň pätnásť centimetrov od iného mobilného zariadenia a od všetkých elektronických implantátov (kardiostimulátorov, inzulínových púmp, neurostimulátorov…). Zariadenie používajte na strane, na ktorej nemáte implantát, aby ste sa vyhli riziku kríženia vĺn. Preštudujte si informácie o svojej zdravotnej pomôcke a poraďte sa so svojím lekárom.

 

8. Rešpektujte bezpečnostné odporúčania a obmedzenia používania mobilov zodpovedajúce určitým miestam alebo situáciám (lietadlá, nemocnice, čerpacie stanice, platené garáže…).

9. Ak telefón či tablet používate na prehrávanie hudby, nepočúvajte ju dlho pri najvyššej hlasitosti. Dlhé počúvanie hudby pri najvyššej hlasitosti môže spôsobiť nezvratné poškodenie sluchu. V každom prípade sa odporúča počúvanie pri tichšej hlasitosti.

 

10. Mobil si kupujte výhradne v konvenčných distribučných sieťach, aby ste mohli zistiť jeho pôvod a zhodu vybavenia s medzinárodnými odporúčaniami. Je potrebné, aby ste si prečítali informácie o vybavení, používateľské rady a konkrétne bezpečnostné odporúčania, ktoré sú uvedené v materiáloch od výrobcu telefónu.