Austrália – ARPANSA: Vysielače nemajú vplyv na zdravie – marec 2015


nový informačný leták o základných staniciach a zdraví od Austrálskej agentúry pre radiačnú ochranu a jadrovú bezpečnosť (ARPANSA)

„Podľa najnovších výsledkov výskumu sa nedokázalo, že by malé vystavenie rádiofrekvenčným poliam z antén na základných staniciach mobilných telefónov malo vplyv na zdravie.“