Rozhovor s Azeddine Gati – Orange


Azeddine Gati, inžinier v spoločnosti Orange zodpovedný za oddelenie zodpovedné za ekologické inovácie v sieťach, hovorí o testoch vykonaných v rámci nasadenia 5G spoločnosťou Orange.

Vysvetľuje, ako sa vykonáva rozmiestnenie a testovanie s cieľom zabezpečiť optimálnu kvalitu služieb a zároveň minimalizovať vystavenie verejnosti elektromagnetickým vlnám