Oznámenie holandskej Rady pre zdravie o 5G sieťach (2020/09/02)


Neexistuje žiadny dôkaz, že 5G sieť môže byť škodlivá; sú potrebné ďalšie výskumy

Rada pre zdravie v Holandsku nevidí problém pri zavádzaní 5G siete v nízkofrekvenčných pásmach do 3,5 GHz a neexistuje žiadny dôvod zastaviť jej zavádzanie v tejto škále frekvencií. Táto škála sa už roky používa pre staršie telekomunikačné technológie (2G, 3G) alebo wifi.. Odporúča, aby expozícia bola taká nízka, ako je v rozumnej miere možné zabezpečiť.

Odporúča však pokračovať vo výskume týkajúcom sa vysokofrekvenčného pásma 26 GHz.  Neexistujú žiadne údaje, že by toto pásmo bolo nebezpečnejšie, ale zatiaľ nebolo predmetom dostatočného skúmania, ktoré by umožnilo dať tomuto spektru zelenú.

Rada okrem iného odporúča, aby sa v budúcnosti zlepšilo skúmanie vplyvu 5G na rakovinu, zníženie plodnosti, tehotenstvo, deformácie pri narodení a na iné nebezpečenstvá vyplývajúce z vystavenia sa jej pôsobeniu.

Zhrnutie správy v angličtine: https://www.healthcouncil.nl/latest/news/2020/09/02/no-proof-that-5g-can-be-harmful-more-research-necessary