Novinky


  1. Táto štúdia poskytuje ďalšie informácie o používaní mobilných telefónov a nádoroch na mozgu. Je založená na rozhovoroch uskutočnených v rokoch 2004 až 2006 na tému používania mobilných telefónov. V porovnaní so štúdiou […]