Francúzsko – Bol prijatý návrh zákona poslanca Abeillea – január 2015


V Národnom zhromaždení bol po druhom čítaní s konečnou platnosťou prijatý návrh zákona „týkajúci sa striedmosti, transparentnosti, informovanosti a koncentrácie v súvislosti s vystavením elektromagnetickému vlneniu“, ktorý predložil poslanec Laurence Abeille s kolegom. Poslanci prijali text, o ktorom Senát hlasoval v júni predošlého roku.

Text obsahuje niekoľko ustanovení. Uvádza sa v ňom najmä princíp „striedmosti“ pri vystavení vlneniu z mobilných telefónov, vysielačov a WiFi routerov. Atypické body, teda miesta, kde úroveň vystavenia značne prekračuje hodnotu bežne zaznamenávanú na národnej úrovni, musia byť upravené tak, aby sa zmenšila úroveň vystavenia verejnosti, pričom by sa zaistila kvalita poskytovanej služby.

Zintenzívňuje sa povinnosť informovať a diskutovať na lokálnej úrovni a v rámci Národnej agentúry pre rádiové frekvenčné pásma sa zriaďuje národný výbor pre dialóg o úrovniach vystavenia verejnosti.

V texte sa plánuje aj zákaz všetkej reklamy zameranej na propagáciu používania a predaja mobilných telefónov v prípade detí mladších ako štrnásť rokov, odporúčania používateľom, zákaz reklám, v ktorých sa objavujú používatelia mobilných telefónov bez súpravy handsfree atď.

Čo sa týka WiFi, text zakazuje inštaláciu WiFi routerov v materských školách. V triedach v základných školách musí byť WiFi vypnutá, pokiaľ sa práve nepoužíva pri vyučovaní, a o každej novej inštalácii je potrebné vopred informovať školskú radu.

Pokiaľ ide o EHS, vláda musí parlamentu predložiť správu, v ktorej budú uvedené konkrétne odpovede osobám s elektromagnetickou hypersenzitivitou.

Francúzska federácia telekomunikačných spoločností (FFTélécoms) vyhlásila: „Keďže tento text spochybňuje názory medzinárodných zdravotníckych organizácií a trvá na potenciálnej škodlivosti vlnenia, najmä pre „zraniteľné osoby“, hrozí, že sa obyvatelia začnú bezdôvodne znepokojovať a vzbudí sa v nich strach, pričom sa spochybní práca zdravotníckych a vedeckých agentúr. … Prijatie tohto zákona, ktorý sa nezakladá na objektívnych vedeckých zisteniach, len znásobuje prekážky vybavenia Francúzska širokopásmovou sieťou…“

Mediálne pokrytie je značné a pomerne vecné. Niektoré médiá večer informovali o obavách federácie FFTélécoms. Združenia však boli s prijatím návrhu tohto zákona spokojné.

  1. stiahnite si text prijatý v druhom čítaní v Národnom zhromaždení 29. januára 2015 (opens in a new window)
  2. zobraziť legislatívny dokument
  3. stiahnite si správu federácie FFTélécoms (opens in a new window) (29/01)

(zdroj: http://www.fftelecoms.org)